Центральный курсВалютная пара 17.01.2019  18.01.2019
USD/RUB 66.4994  66.6315  
EUR/RUB 75.8400  75.7843  
EUR/USD 1.140461  1.137364  
CNY/RUB 9.839100  9.814500  
KZT/RUB 17.7500  17.6019  
UAH/RUB 23.8160  23.7094  
GLD/RUB 2765.4984  2761.6364  
SLV/RUB 33.0317  33.2000  
HKD/RUB 8.510000  8.470000  
GBP/RUB 85.6645  85.9522  
BYN/RUB 30.9200  30.8467  
CHF/RUB 67.4748  67.0498  
TRY/RUB 12.410000  12.368300  
GBP/USD 1.288200  1.289963  
USD/CHF 0.985544  0.993761  
USD/CNY 6.758687  6.789088  
USD/KZT 374.644507  378.547202  
USD/TRY 5.358533  5.387280  
JPY/RUB 61.4834  61.1629  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 66.6315
EUR/RUB 75.7843
EUR/USD 1.137364
CNY/RUB 9.814500
KZT/RUB 17.6019
UAH/RUB 23.7094
GLD/RUB 2761.6364
SLV/RUB 33.2000
HKD/RUB 8.470000
GBP/RUB 85.9522
BYN/RUB 30.8467
CHF/RUB 67.0498
TRY/RUB 12.368300
GBP/USD 1.289963
USD/CHF 0.993761
USD/CNY 6.789088
USD/KZT 378.547202
USD/TRY 5.387280
JPY/RUB 61.1629