Центральный курсВалютная пара 26.03.2019  27.03.2019
USD/RUB 64.0288  64.3413  
EUR/RUB 72.5093  72.6224  
EUR/USD 1.132448  1.128706  
CNY/RUB 9.540800  9.574100  
KZT/RUB 16.9050  16.9587  
UAH/RUB 23.9966  23.8293  
GLD/RUB 2720.7348  2719.0000  
SLV/RUB 31.6600  31.4300  
HKD/RUB 8.160800  8.175200  
GBP/RUB 84.5050  85.0525  
BYN/RUB 30.3384  30.3224  
CHF/RUB 64.5673  64.7300  
TRY/RUB 11.522100  11.755000  
GBP/USD 1.319797  1.321896  
USD/CHF 0.991660  0.993995  
USD/CNY 6.711051  6.720350  
USD/KZT 378.756581  379.399954  
USD/TRY 5.557043  5.473526  
JPY/RUB 58.1700  58.2811  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 64.3413
EUR/RUB 72.6224
EUR/USD 1.128706
CNY/RUB 9.574100
KZT/RUB 16.9587
UAH/RUB 23.8293
GLD/RUB 2719.0000
SLV/RUB 31.4300
HKD/RUB 8.175200
GBP/RUB 85.0525
BYN/RUB 30.3224
CHF/RUB 64.7300
TRY/RUB 11.755000
GBP/USD 1.321896
USD/CHF 0.993995
USD/CNY 6.720350
USD/KZT 379.399954
USD/TRY 5.473526
JPY/RUB 58.2811